Engagement og højt aktivitetsniveau er drivkraften i min hverdag, hvor jeg nyder mit daglige job indenfor udvikling og oplevelser. Derud masser af skønne foreningsaktiviteter som medvirker til, at jeg kan stortrives i det politiske arbejde og brænde for at skabe resultater. 

Stem personlig på nr. 3 på liste V - Peter Nielsen

Jeg har nu været så heldigt at være med i partipolitik i over 20 år for samme parti, hvoraf jeg 2 gange har stillet op til byråd og blevet valgt begge gang. For hvert år føler jeg, at jeg har endnu mere  at bidrage med og dette skyldtes et unik netværk og en god tilgængelighed. Den åbne dørspolitik er mit valg og heldigvis er mange klar til en dialog og dermed skabe liberale politiske resultater. 

Mit politske netværk og forhandlingsevne gør at mange flotte resultater er landet de seneste 4 år og har betyder meget for lokalsamfundet og for mine mærkesager. 

Ud fra en samlet postion som nr. 3 på liste V, håber jeg på fortsat solidt opbakning og efterfølgende tilsvarende indflydelse. God læselyst og husk den åbne dørs politik gælder!

- Frivillighed er det eneste råstof, som ikke kan købes for penge!
Med daglig berøring med et bredt foreningslivet igennem 44 år ved jeg, hvor der skal sættes ind politisk. Jeg vil være "limen" imellem virkeligheden og det kommunale på kultur - og fritidsområdet i den kommende byrådsperiode. Vi skal langt ned i værktøjskassen og tiden er ikke til ligegyldig snak. Jeg vil være en del af udvalget i kommende periode! 

Der skal hyldest til. De frivillige bliver dag for dag mere vigtige for vores samfunds ve og vel. Uanset om det er i en forening eller på en skolen eller institution. Vores foreningsliv er under forvandling både mentalt, holdning-og behovsmæssigt. Anerkendelse er vores udvej!

Som livlang aktiv foreningsmand  vil jeg være foreningernes og frivillighedens mand i det kommende byråd. Kursen ændrer sig løbende og nu gælder det fokus på ren manpower, hvis vi skal nå målet om at  være Danmarks Bedste foreningskommune. Snak duer ikke!

Hovedgrebene er flere aktive forældretrænere og instruktører, ungledere skal tilbage i foreningerne og langt større samarbejde imellem skole, sfo og foreningslivet. Nævnte har været en tidligere naturlighed som desværre er forsvundet. På med handskerne!

- Vækst og udvikling skaber velfærd!
Venstre og jeg er byrådets garant for vækst og dermed udvikling. Den private sektor må aldrig vækste mindre end den offentlige og dette vil vi sikre med at skabe reel fokus på erhvervslivets rammevilkår på så mange brancher som muligt. Alt andet vil være stærk uansvarligt - kommunens penge til velfærd kommer ikke af sig selv.   

Alle skal skal efter første kontakt have lyst til at bosætte sig i Varde Kommune. Vi skal ikke tale os selv ned, men løfte hinanden ved at fremelske alle vores skønne lokalsamfund. Vi har så meget og til alle. Vi skal være mere friske på ny bomuligheder - eksempelvis Tinyhouses.  

Vi skal fremelske lysten til at drive virksomhed. Som professionel iværksætter ved jeg, at ingenting kan gøres alene og ofte ikke uden kommunens hjælp. Den skal opgraderes, være effektiv samt  mest mulig tilgængelig. Vi har stadig udviklingmuligheder indenfor turisme i kommunen, som skal bearbejdes. 

Tilgængelig arbejdskraft i Varde Kommune er vores største udfordringer og skal forbedres  meget markant. Jeg ønsker et tværgående §17 udvalg som træder i kraft sammen med det nye byråd. Løsning af adgangen til arbejdsmarkedet er en "must win battle"  for hele byrådet og  selvfølgelig for borgerne.

- Solid økonomi og strengent synlig ledelse i Varde Kommune

Er en god stabil kommunaløkonomi vigtigt for borgerne? Det er jeg overbevidst om at det er, da for store udslag kræver voldsomme ændringer i serviceniveauet. Borgerne skal forvente en ensartethed og et godt serviceniveau fra vugge til grav. Det er mit mål!  

Varde Kommune er den største arbejdsplads i Kommunen. Byrådet er dermed ansvarlig for at skabe en attraktiv og ombejlet arbejdsplads også i fremtiden - selvom udbuddet af arbejdskraft er stærk begrænset. Opgaven skal løses, så borgerne får optimal service. 

Investorer skal vide, hvad de kan forvente i Varde Kommune i hele projektforløbet og på den lange bane, Uanset om det er en erhvervsvirksomhed eller en privat, som vælger at investere i en byggegrund og vælge at have sin familie i vores skønne område.

- Grøn omstilling skal gøres naturligt, selvom det kan være opad bakke

Jeg har ingen behov for at vi altid er 1.mover på de nye grønne omstilling's projekter. Det er det ganske enkelt alt for vigtigt til. Vi skal sætte ind, hvor det giver mening og resultater. Hvis vi ikke gør noget,  bliver Danmark et mindre godt land at være borger i!

Som virksomhed skal man tjene penge, men man skal også yde et overordnet bidrag til samfundet. Vi har lært, at der ikke er noget modsætningsforholdet mellem de to ting. Faktisk går de hånd i hånd, når vi taler Grøn Omstilling og vi har alle en forpligtigelse.

Vi skal afhjælpe klimakatastrofer og forandringer ved at være proaktive, påpasselig og respektfulde i vores lokale og kommunale tankegang. Takling action together og Change is Possible er nøgleord!

Man skal kunne have tiltro til Varde Kommune - borgerne skal kunne forvente noget. En god økonomi skal sikre stabilitet og at man kan få den gode oplevelse i med og modgang. Kommunen skal være en god sparringspartner.