Idegenerator vil gerne have et Advisory Board

Jeg arbejder på at få sammensat et advisory board til at støtte IdeGenerator med tanker og ideer til forretningsudvikling indenfor event, forretningsudvikling indenfor sport og turismeoplevelser.

Kunne du tænke at give en arm med og støtte mig som iværksætter, så jeg er klar til en dialog.

Læs mere om, hvad et Advisory Board er nedenstående og send mig eventuelt en besked, så kan vi tage en drøftelse. Måske kan vi bidrage meget til hinanden i fremtiden?

Hvad er et Advisory Board?

Uanset om du driver enkeltmandsvirksomhed og i selskabsform, så vil det ofte være særdeles gavnligt at få drøftet en række problemstillinger omkring virksomheden med andre. Det kan handle om virksomhedens strategiske overvejelser, økonomiske forhold, risiko, økonomi, vækst, personale m.v.

Ejerlederen og virksomheden som sådan, der ikke er stor nok eller klar til en formel bestyrelse, står ofte alene med disse overvejelser, og det er min erfaring, at en række ledere godt kunne tænke sig et forum (et Advisory Board) for en fortrolig drøftelse af disse – i sin essens – helt fortrolige forhold. Advisory Boardet er som skabt til dette forum, særligt med lidt formaliseringer.

Du kan sige, at et Advisory Board er det samme som en bestyrelse, bortset fra, at bestyrelsen har en lovbestemt magt i aktie- og anpartsselskaber og har et økonomisk og juridisk medansvar og en tilsynspligt i virksomheden. Og det er denne væsentlige forskel, der definerer et Advisory Board.

Et Advisory Board kan sagtens bidrage til vækst i din virksomhed, men et Advisory Board kan være mere ”behageligt” for både deltagerne og for ejerlederen, i det et Advisory Boardet netop ikke har magt og ansvar. Aflønningen – om nogen overhovedet – bør derfor principielt være billigere end i den ordinære bestyrelse, også fordi der, som følge af forskellen mellem de to konstellationer, ikke kræves samme arbejdsindsats af medlemmerne i et Advisory Board, og fordi medlemmernes ansvar ikke skal – skal vi sige – afdækkes gennem honorar og forsikring.

Uanset dette, kan et Advisory Board sagtens bidrage positivt til din virksomhed, præcist som en bestyrelse kan.

 

Hvor tit bør man mødes i et Advisory Board?

Efter min opfattelse bør man fastlægge en mødefrekvens i et Advisory Board, der svarer til en bestyrelse. Dvs. mindst 3 – 4 gange årligt.

Da møderne i et Advisory Board ikke nødvendigvis handler om at kontrollere, om virksomhedens daglige ledelse følger budgettet m.v., kan møderne med fordel ofte have et andet og mere driftsorienteret eller personligt fokus.

Man kan tematisere problemstillinger til en fælles drøftelse, og sammensættes et Advisory Board på den rigtige måde – dvs. med vidt forskellige aktive og engagerede medlemmer – får man ofte rigtig meget værdi af den kooperation, der automatisk opstår. Dette er et gode, der er svært at sætte objektive mål på. Jeg kan kun dele min erfaring og sige, at det for mig altid virker stærkt, at drøfte en række overvejelser med andre på en fortrolig måde i et Advisory Board.

Kunne du være interesseret i at være en del af IdeGenerators advisory board?‚Äč