Professionel forstærkning til virksomhedens bestyrelse
Mangler du et boost og en holdspiller, så er jeg klar til at ind på professionelt niveau i 2019.

Professionel styrkelse

Som ordinært medlem eller formand i virksomhedens bestyrelse er mit fokus, at virksomhedens potentiale udnyttes fuldt ud og at der tilføres nyt på rette tid og sted. Måske først efter at der gennemført en mindre eller større turn around, hvilket ofte er afgørende for at succesen løbes hjem

Som i alle dele af mit professionelle arbejde sætter jeg mig altid mål. Ambitiøse, men altid realistiske mål. Målet for mit bestyrelsesarbejde er at skabe nye værdier for derigennem at forbedre virksomhedens økonomiske resultater.

For at nå det mål arbejder jeg for at:

·        øge salg og vækst

·        tilføre nye ideer

·        få problemer frem i lyset og få dem løst

·        sikre en klar organisation og ansvarsfordeling

·        sikre gennemarbejdede beslutningsgrundlag

Jeg har altid været i en bestyrelse, men….
gennem mit mangeårige virke indenfor salg og marketing samt ledelse som sammenholdt med mit voldsomme entreprenants, har jeg oparbejdet stor erfaring, som vil være attraktiv at tilføre bestyrelser i virksomheder indenfor salg, oplevelsesuniversitet samt turisme og sport.  Jeg ved, hvilket stort ansvar der følger med en post som bestyrelsesformand eller -medlem – og jeg besidder såvel den menneskelige som forretningsmæssige forståelse for det ansvar. Den kombination – tror jeg – er opskriften på effektiviseret og målrettet bestyrelsesarbejde.

Som professionelt bestyrelsesmedlem tilbyder jeg at være ledelsens sparringspartner eller være de nye øjne på det arbejde, der udføres i virksomhedens bestyrelse, og igennem denne rolle være medvirkende til, at de rigtige beslutninger træffes. Alt i en afbalanceret ånd, som kun giver vindere.

Jeg er klar til en dialog om vores kemi kan bidrage noget til netop jeres bestyrelse.

 • Naturpark Vesterhavet - formand (politisk)
 • Plan & Teknik udvalg - næstformand (Politisk)
 • Erhvervs - og økonomi udvalg (Politisk)
 • Udviklingsråd Blaavandshuk (Næstformand)

Et af mine  udviklingsmantraer -  Open Space Technology

 • Det er altid de rigtige folk, der er til stede
 • Det der sker er det der skal ske
 • Det starter, når det starter
 • Det slutter, når det er forbi

  Loven
  Enhver, der befinder sig i en situation, som han eller hun ikke bidrager til eller  lærer noget af, er forpligtiget til at bruge sine fødder  og gå et mere  produktivt sted hen. 

 

Er I interesseret i dialog?

Jeg er meget åbne for dialogen - udfyld nedenstående og jeg vil snarest kontakte dig for en fortrolig dialog.

 

"Push in kommentarer"

Bestyrelsens rolle og spillet imellem denne og ledelse. Der er henover tiden lavet mange bemærkninger om, at der fortsat afholdes et væld af bestyrelsesmøder, der ikke tilfører nogen form vor værdi, men afholdes fordi der er indkaldt og med et eneste mål – at der bliver lavet et referat.

Det er ikke holdbart og vrider energi ud af ledelsen og dermed virksomheden. Lad os komme ind i kampen sammen…