Der er sket meget...

Politik er også netværk og ikke mindst forhandling. Når et område har en vision, en god ide og ikke mindst god opbakning skal der forsøges handles. Det har jeg sikret. 

I Venstre har vi arbejdet med udvikling af områder langs kysterne og ALDRIG er det blevet tilført så mange kommunale midler og projekter som i de seneste år. Speciel i de sidste 4 år er der sket rigtigt, rigtigt meget og som understøtter vækst og udvikling. 
 

Se udklip af resultaterne nederst på siden

  

Visioner

Vækst og udvikling skaber velfærd. Vi skal have meget mere at leve af og leve for i fremtiden - derfor er det altafgørende at vi har et stærk erhvervsliv, de gode rammer og at vi er visionære. Alt andet er uansvarligt!

Sådan arbejder jeg  og tænker jeg i alle mine handlinger. Vi skal have et godt grundlagt for at skabe den velfærd, som der efterspørges mere og mere af flere og flere.

Mål

Med udgangspunkt i stærke lokalsamfund er mit mål, at vi fortsat skal en stærk økonomi i Varde Kommune samt at vi har et bredt grundlag - fordelt på flere erhvervsområder. Eksempelvis turisme, landbrug og industri samt et godt innovationsfelt - f.eks. indenfor fødevarer. Så går det aldrig helt galt..

Det gode seniorliv skal altid søges - ligesom børn skal trives og udvikle sig bedst muligt i deres lokale rammer. En vigtigt del af livet er, at alle har lyst tl at være en del af det brede foreningsliv. 

Resultater

Politik måles på resultater og det skabes via netværk, forhandlinger og løbende dialog. Det er ikke anderledes som ude i erhvervslivet eller i sandkassen i børnehaven.

Hvis man ikke lever op tll fællesskabets værdigrundlag får man aldrig noget igennem og igen. Det hjælper at have det lange lys på og ikke være på tværs hele tiden. Det skaber resultater - se nedestående eksempel fra denne periode, som er skabt med udgangspunkt i ovennævnte. 

Eksempler på udvalgte lokale resultater

Blåvand - Ho;
2018 - 5 mill til trafikpulje - bl.a. nyt lysregulering

2019 - 4,9 mill. til cykelbane langs Hvidbjerg Strandvej

2020 - 5,6 mill afsat til renovering af cykelstil langs Tane Hedevej

2020 - 34,7 miil. til midtbyprojekt

2021 - budgetønske på 3 mill til trafikforberedelse i Ho

2021 - Nye lokalplaner som sikrer kvalitet, vækst og udvikling

2021 - Kr. 5 mill afsat til ny toiletbygning ved Blåvand Fyr

2021 - Sikret mere trafiksikkervej igennem Ho for bløde trafikanter til Kr. 3 mill.

 

 

Oksbøl:
2019 - Blåvandshuks Skole opgraderet markant bygningsmæssigt

2019 - Yderligere Kr. 15 mill, så det samlede tilskud er på Kr. 25 mill til Flugt museet

2020 - Kr. 360.000 fra udviklingspulje i Plan & Teknik til Goal Station

2021 - Sikret grúndkapital til socialboligbyggeri

2021 - Sikret nye parcelhusgrunde planlagt til 2022

2021 - Kr. 100.000 til trafikregulering i Østergade

2021 - Kr. 400.000 fra udviklingspuljen i Plan & Teknik til Udendørs fitness ved  SportsPark Blaavandshuk

2021 - Sikret udvidelse af Børnehaven Skovmusen - vuggestuepladser til Kr. 5 mill.

2021 - budget vedtaget Kr. 6 mill til 2025 til Oksbøl midtby til fælles borger / kommune projekt

2021 - Sikret nyt asfalt på mange veje i Oksbøl

 

Vejers:
2020 - 12,4 mill til masterplan for Vejers by

Billum:

2018 - ny lokalplan til Rema1000

2021 - nye byggegrunde planlagt

2021 - nyt erhvervsareal forsøgt udlagt i kommuneplan (ikke godkendt endnu)